Attention: Notre service sera fermé le mardi 3 mai 2016

Wij zijn verhuisd

Ons nieuw adres:
Sainctelettesquare 12/3
1000 Brussel

Contacteer ons

Twijfelt u over de taal van uw cliënt?

WorldMap

Gebruik deze wereldkaart.

Le Service d’Interprétariat Social de Bruxelles Accueil asbl est le service de traduction et d’interprétariat pour des organisations francophones à Bruxelles et en Wallonië. SVB_icon

Dringend gezocht!

Brussel onthaal VZW is dringend op zoek naar extra tolken/vertalers voor:

Pasjtoe
Dari
Arabisch
Tigrinya

Meer informatie

Posez votre question

Avec le soutien de